Nákupy

Sodíkové výbojky jsou ve veřejném osvětlení prověřené mnohaletou praxí

V současné době můžeme zaznamenat obrovskou expanzi polovodičové technologie LED. Proniká do všech oblastí a typů svítidel od kapesních svítilen přes běžné žárovky až po speciální LED reflektory s vysokým výkonem. Ne vždy jsou ale tyto aplikace vhodné, zvláště pak na veřejných prostranstvích.

sodíkové výbojky v parku

Proč se vyplatí investice do prověřené technologie

Neměníte celé svítidlo, ale pouze zdroj – v převážné většině obcí a měst a podél většiny silničních tahů je vybudována síť veřejného osvětlení se sodíkovými vysokotlakými výbojkami. Každé svítidlo je vybaveno bezpečnostním krytem a stožárem s technologickým zázemím. Koncepce veřejného osvětlení je postavena na pravidelné výměně všech zdrojů po několika letech, v propočtu těsně před předpokládaným koncem životnosti. Mění se tedy pouze výbojky, svítidla zůstávají na místě a tím se výrazně sníží náklady na provoz celé soustavy. U LED zdrojů se musí měnit celé svítidlo, jehož cena mnohonásobně převyšuje náklady na údržbu stávající technologie.

pouliční osvětlení

Světelné znečištění je minimální – světelný smog je nesmírně závažný problém, jehož dopady se týkají každého z nás. Čím více studeného světla vyzařují pouliční zdroje v průběhu noci, tím výraznější negativní vliv to má na kvalitu spánku. Teplé odstíny světla tolik nebrzdí tvorbu hormonu melatoninu, zodpovědného za hluboký spánek, a právě díky sodíkovým výbojkám https://www.lightpark.cz/sodikove-vybojky/ nejsme tak ohroženi, jako lidé ve městech, kde se experimentálně na velké plochy nasazují LED diody se studeným světlem. Jako příklad můžeme uvést řadu měst v USA, např. Las Vegas, Chicago nebo Los Angeles.

Studené odstíny by se tedy měly instalovat uvážlivě, pod vedením odborníků i z oblasti biologie a lékařských věd, a měly by být umístěny mimo obytné zóny pouze na některých křižovatkách, přechodech pro chodce, nákupních centrech, autobusových nádražích a železničních tratích.