Společnosti

I na chatě si nechte zkontrolovat spotřebiče


Chladnička

Někteří lidé využívají rekreační chaty pouze o víkendech. Dojíždí do těchto oblastí z měst a tato tradice navazuje na dobu socialismu, kdy se tento životní styl dokonce propagoval ve filmech, například ve snímku s Petrem Kostkou v hlavní roli s názvem „Pátek není svátek“. Někde to probíhá tak, že v neděli před odjezdem z chaty se vyprázdní chladnička, nechá krátce odmrazit a poté se vypne hlavní jistič přívodu elektřiny. Tím je zaručeno, že žádný spotřebič neodebírá elektrickou energii, a tudíž tu také nemůže dojít k žádné nebezpečné situaci, zejména ke zkratu a k požáru.

prodlužovací šňůra

Ale toto nemusí být striktním pravidlem, ne všude se takto lidé chovají a mohou tu ponechat chladničku v provozu i přes týden, protože například mají v mrazáku uloženou řadu potravin v pohotovosti a mohou tu mít k dispozici i chlazené potraviny, kdyby chtěli jet na chatu dříve, nebo si tam prostě udělat výlet i o všedních dnech. Zapnutá chladnička tu pak může být časovanou bombou, protože případný zkrat na přívodní šňůře či na jiném místě může zavinit požár, a nejste-li tu přítomni, a v chatových oblastech přes týden tu mnoho lidí nebývá, nežli si někdo hořícího domu vůbec všimne, a přijedou hasiči, nebude už co hasit.

elektrické vodiče

Svítidla a prodlužovací šňůry

Na některých chatách se mohou vyskytovat ještě staré žárovky s wolframovým vláknem, a pokud jsou umístěné v blízkosti hořlavých předmětů nebo se jedná o lampičky a další svítidla s vadným krytem či objímkou, anebo s poškozenými svorkami vodičů, taktéž tu může dojít ke zkratu a k požáru.

Nebezpečné jsou i vadné prodlužovací šňůry, například skřípnuté mezi kobercem, zdí a nábytkem, zasunuté za psacím stolem, sevřené nohou křesla či židle atp. Pokud si toho nevšimnete včas, můžete vyhořet během několika hodin, a zpytovat svědomí, že jste neprovedli elektro revizi v Praze a kontrolu spotřebičů, na to už je pozdě.