Společnosti

LazerFun


Chcete se jet pořádně odreagovat a zapomenout na všechny povinnosti každodenního života? Tak se rozhodně stavte zahrát si laser game nabité dobrodružstvím.

LazerFun

Zahraje si i zaÄáteÄník

Už pÅ™i jediné návÅ¡tÄ›vÄ› poznáte naprosté kouzlo tÄ›chto her, jenž Vás naprosto pohltí a věřím, že první návÅ¡tÄ›va v laser games Praha rozhodnÄ› nebude tou poslední, protože na strávený Äas v arénÄ› budete jeÅ¡tÄ› hodnÄ› dlouho kladnÄ› vzpomínat. Můžete s sebou vzít naprosto kohokoliv, takže se nebojte vyrazit si tÅ™eba s kolegy z práce, protože si zlepšíte svou týmovou spolupráci, jenž se pÅ™i zamÄ›stnání urÄitÄ› hodí. O Äem to vÅ¡echno vlastnÄ› celé je?

billboard-left

ObleÄete si vestu, jenž má v sobÄ› zabudované potÅ™ebné senzory, uchopíte potÅ™ebnou zbraň a rovnou se bez zbyteÄného zdržování můžete jít do arény. Máte na výbÄ›r ze dvou arén, pÅ™iÄemž každá se specializuje na nÄ›co jiného. Na výbÄ›r je z jedenácti typů her, pÅ™iÄemž jsou odstupňovány podle obtížnosti. Takže si zde zahrají i lidé po první návÅ¡tÄ›vÄ›, ovÅ¡em nebudou se nudit ani profesionálové, jenž znají celou arénu do jediného kousíÄku. Je zde i možnost dárkového poukazu, takže můžete mít i vyÅ™eÅ¡ený dárek pro nároÄného oslavence.

Challenge

Tato hra je sice v kategorii pokroÄilý, ovÅ¡em do syta si zahrají i zaÄáteÄníci, protože hra dokonale vyrovná dovednosti hráÄů na stejnou úroveň. Funguje to tak, že Äím lépe se Vám daří, tak například pÅ™i zásahu ztratíte více bodů. Což znamená že zaÄáteÄník může rychle nabrat spoustu bodů, ta tím, co pokroÄilí hrÃ¡Ä jich hodnÄ› ztratí, a proto oba dva zůstanou na spoleÄné úrovni. VÅ¡ichni mají neomezený poÄet munice a po pÄ›ti vteÅ™inách se můžou automaticky respawnout.

DSC_0204

Team Deatch Match se štítem

Základ je úplnÄ› stejný, jakou klasického Team Deatch Matche, což znamená, že skupina je rozdÄ›lena na týmy, které se musí navzájem střílet. Tento typ hry zná jistÄ› naprosto každý, protože se vyskytuje ve spoustÄ› poÄítaÄových hrách. OvÅ¡em tato verze je jeÅ¡tÄ› obohacena o pár prvků, aby to bylo jeÅ¡tÄ› zajímavÄ›jší. Prvním prvkem je Å¡tít, a proto je mnohem těžší nepřítele zneÅ¡kodnit. Velkým omezením je munice, protože té máte omezené množství, a navíc musíte pÅ™ebít po vystřílení zásobníku.