Dům

První bydlení

Prvním krokem, který vede ke splnění snu o vlastním bydlení, je finanční rozvaha. Proces, který usnadní všechny další. Využít odborných služeb se nejen vyplatí. Ale ušetří i mnoho starostí jak s financemi. Tak s časem, který bude mladý pár bude moci využít jiným potřebným způsobem. Snad tím nejlepším rozhodnutím je volba způsobu stavby – a to je na klíč. Stavební firmy v současnosti zajistí od povolení, položení základové desky a celé stavby, včetně vnitřních rozvodů, během několika měsíců. Po uzavření smlouvy na sebe přebírají veškeré starosti. Připraví projekční rozvahu pro banku. Která bude celou akci zajišťovat finančně. Základní rozpočet v rozmezí úvěrového rámce. A z toho vyplývající požadovanou výši úvěru. Rovněž zajistí technické zprávy na způsob výstavby i na použité materiály. Zhotoví technické zprávy ve vztahu k dodávajícím sítím, požárnímu zabezpečení a příjezdové komunikace. Na zadavateli zůstává zajištění stavebního dozoru, odstranění ornice po provedení výkopových prací, přivedení inženýrských sítí do připraveného přípojného bodu v novostavbě, vybudování příjezdové cesty, oplocení pozemku. Rovněž hromosvod, signální zařízení či zabezpečovací čidla si majitel zajišťuje sám.

Uzavření stavební smlouvy

Velkou výhodou pro všechny, kteří se rozhodnou pro dřevostavbu na klíč, je vlastní pozemek. S číslem parcely a dokumentací z katastrálního úřadu. Tímto je zaručeno, že typ vybraného domu bude na daném pozemku vhodně umístěn. Jeho usazení v terénu zajistí jeho stabilitu a potřebná technická zpráva může být ihned vypracována. Vzhledem k okolo stojícím objektům. Vhodné je na daném pozemku ještě před započetím stavby nechat přeměřit výši radonu. V případě jeho vyšších hodnot se musí provést opatření, aby neohrožoval ovzduší v domě a jeho okolí.

Vysněný dům

Dřevostavby bývají stavěny na betonových základových deskách. Na které se namontuje hrubá stavba, provede opláštění, vyplní otvory a položí střešní krytina. A mohou započat práce na vnitřních rozvodech vody, elektriky a topného systému. Vsazení a začištění oken a dveří. Následuje vnitřní či venkovní zateplení, pokládání podlah, obložení stěn a jejich výmalba. Během čtyř až pěti etap je hotovo. Pokud je potřeba, stavební firma zajistí i dodání zahradního altánu, pergoly, přístřešku ve stejné kvalitě a odstínu dřeva jako je vysněný dům – dřevostavba. Která v krátkém čase nabídne domov celé rodině.