Nezařazené

Hledáte zajímavý námět na výlet se školní třídou?


Máte rádi Å¡kolní výlety? Tyto aktivity, konané pÅ™evážnÄ› pÅ™ed závÄ›rem Å¡kolního roku, jsou vÄ›tÅ¡inou pÅ™ijímány s radostí kolektivem žáků. Mnohem radostnÄ›ji vÅ¡ak na nÄ› již v souvislosti s nutností organizace pomýšlejí pedagogové. ZaÅ™aÄte se do skupiny Å¡kol, které využily nabídku specializované agentury, která vnímá v souvislosti s mimoÅ¡kolními aktivitami potÅ™eby žáků i jejich uÄitelského doprovodu. Podívejte se na varianty programu na internetové adrese firmy, která pÅ™ináší rozsáhlý soubor informací, atraktivních praktických Äinností i stmelujících aktivit. Ty si můžete užít ve Å tramberku, v KopÅ™ivnici i v RožnovÄ› pod RadhoÅ¡tÄ›m.

Žáci i pedagogové si naÅ¡e aktivity jednoznaÄnÄ› pochvalují

NávÅ¡tÄ›va Å™emeslných dílen i s praktickou ukázkou, jízda na koni, na terénních ÄtyÅ™kolkách, diskotéka, opékání Å¡pekáÄků u ohnÄ› i další aktivity vytvářejí pro Å¡kolní výlety nezapomenutelnou atmosféru. PÅ™i rozmanitých aktivitách mohou žáci zažít mnoho nového a zároveň poznat více nejen své kamarády ze třídy, ale také sami sebe. ZaÄnÄ›te si znalosti, vzpomínky a dovednosti vytvářet pod taktovkou osvÄ›dÄené agentury také Vy.