Finance

Vše, co bychom měli vědět o penězích

Peníze jsou všeobecné uznávaný a přijímaný prostředek směny. Zpočátku měli peníze podobu různého zboží, přičemž v různých oblastech bylo uznávané zboží jiné. Později dostaly peníze podobu drahých kovů, které jsou zvláštním druhem zboží, a tak se vydělily z ostatního světa zboží, aby plnily funkci tak zvaného všeobecného ekvivalentu neboli zprostředkovatele směny.drobné mince
Peníze mají tři funkce: jsou prostředkem směny, fungují jako zúčtovací jednotka a jsou uchovatelem hodnoty. Zúčtovací jednotkou rozumíme míru hodnoty při oceňování směňovaných statků. Bez peněz bychom nemohli určit hodnotu statků. Pod pojmem uchovatel hodnoty si zase představujeme prostředek, jak spořit kapitál.
Peníze tvoří peněžní agregáty. Dohromady jsou 3 a označují se vždy písmenem M a číslicí. Peněžní agregát M1 zahrnuje hotové peníze v oběhu a depozitní peníze na požádání. Nazýváme ho také transakčními penězi. Peněžní agregát M2 zahrnuje peněžní agregát M1, ale jsou zde navíc termínované vklady. Poslední peněžní agregát M3 zahrnuje peněžní agregát M2 a jsou zde navíc tentokrát akcie, podílové listy fondů a obligace (se splatností do 2 let).americké dolary
S penězi neoddělitelně souvisí téma úvěrů a úročení. Úvěr představuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem a úrok je cenou peněz za možnost přechodně využívat peníze věřitele. Pokud dosud neznáte zkratku RPSN, měli byste si ji zapamatovat nyní. RPSN (roční procentní sazba nákladů) udává skutečné % z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za rok. Zahrnuje tedy jak úroky, tak poplatky a můžeme jej spatřit například v televizních reklamách na půjčky velmi drobným písmem ve spodní části obrazovky.
K držbě peněz existují 3 motivy. První motivem je motiv transakční. Peníze držíme za účelem pokrytí běžných výdajů domácností. Výdaje se časově nekryjí s příjmy, a proto je nutné držet určitou zásobu peněz. Druhý je opatrnostní motiv. Peníze držíme pro případ neočekávaných výdajů nebo poklesu příjmů. Posledním motivem je motiv spekulační. Tento motiv vychází z nejistoty výnosů z ostatních finančních aktiv.
Z jakého motivu držíte peníze vy? Objevují se u Vás všechny zmíněné důvody?