Nespokojte se s výtažkem

Máte-li opravdový zájem o svoji budoucnost a chcete své životní kroky řídit maximálně citlivě a prospěšně nejen pro sebe, ale i vaše okolí a celý svět, pak nemáte jinou možnost, než se začít zajímat také o čínský horoskop http://www.horoskopnik.cz/cinsky-horoskop-na-rok/ .

Absurdní situace

Je absurdní, když současná západní astrologie stále ještě otrocky čerpá z egyptsko-hebrejské tradice. Jakkoliv je třeba mít respekt ke všem astrologům starověku, středověku i novověku, je třeba stále mít na paměti, že vycházeli z pojetí maximálně materialistického. Egyptské megalomanské vědění si přineslo pár uprchlých otroků do Judeje, kde vytvořili hebrejskou kabalistickou tradici, z níž zase vyšla sekta odštěpenců, kteří dali základ křesťanství. Žádná kontinuita, jako na dálném východě, pouze zbytky ze zbytků původního egyptského zkoumání. To nám má stačit?